About Us

aboutus-profile
HISTORY

ความสำเร็จของเราในวันนี้ คือ ความภูมิใจของ ทีมงานก่อสร้าง และพนักงานทุกคนในนาม บริษัท ดิ เอ็มเพอเร่อร์ เฮ้าส์ ที่สามารถสร้างสรรค์ ผลงานบ้านที่ลูกค้าใฝ่ฝันให้เป็นจริง ตลอดระยะเวลามากกว่า 30 ปีที่ผ่านมา เราได้เติบโต และ พัฒนาการทำงานขึ้นจนเป็นผู้นำบริษัทรับสร้างที่พักอาศัยระดับสูง (High Class Residence) บ้านหรู คฤหาสน์หรู และออกแบบตกแต่งภายในคฤหาสน์หรู ที่มีผลงานจริงมากมายทั่วประเทศ และในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งถือเป็นก้าวย่างที่มั่นคงด้วยผลงาน การออกแบบที่มีดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ เทคนิควิธีการและมาตรฐานการก่อสร้างสำหรับที่พักอาศัยระดับสูงโดยเฉพาะ ซึ่งเป็น Know-How ของบริษัทฯ ที่เก็บเกี่ยวจากประสบการณ์มาอย่างยาวนาน รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ วัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย และการบริการลูกค้าอย่างใกล้ชิด

จากบ้านหลังแรกราคาเพียง 5 ล้านบาทในปี พ.ศ.2531 จนถึงคฤหาสน์สุดหรูมูลค่ากว่า 500 ล้านบาท เรายังคงมุ่งมั่น และทุ่มเทการทำงานอย่างหนักเพื่อให้ได้ผลงานอันทรงคุณค่าสำหรับเจ้าของบ้าน “เอ็มเพอเร่อร์” ในทุกหลังต่อไป และขอขอบพระคุณลูกค้าของเราทุกคน ที่ให้ความไว้วางใจ และความอนุเคราะห์แก่เราตลอดมา เรายังคงดูแลลูกค้าของเราทุกคนดั่งสมาชิกในครอบครัว แม้แต่บ้านหลังแรกจะเสร็จมากว่า 30 ปี เรายังคงไปให้บริการอย่างต่อเนื่อง

“วันนี้ภารกิจของเราจึงมิใช่เพียงแค่สร้างบ้าน แต่เป็นการสร้างสิ่งมหัศจรรย์ ที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนที่ได้เป็นเจ้าของบ้าน “เอ็มเพอเร่อร์” และเพื่อส่งต่อความภาคภูมิใจนั้นจากรุ่นสู่รุ่น”

นาย สุรัตน์ชัย กึงฮะกิจ

ประธานกรรมการบริหาร

บ. ดิ เอ็มเพอเร่อร์ เฮ้าส์ จก. และ บ. ในเครือ

Excellent Services Create Excellent EFFICIENCY

หลักการทำงานของ ดิ เอ็มเพอเร่อร์ เฮ้าส์


Credibility: “คำยืนยันจากลูกค้าสำคัญกว่าคำโฆษณาใดๆ” ความน่าเชื่อถือและการยอมรับ เกิดจากการยอมรับในการทำงานและผลงานที่ผ่านมา ทีมงานที่มีความเป็นมืออาชีพ จริงใจ สามารถไว้วางใจได้ และสามารถทำงานให้ได้เหนือกว่าที่คาดหวัง


 

Cost :  ด้วยราคาที่เท่ากัน ลูกค้าจะได้คุณภาพที่เหนือกว่า  ไม่เพียงวัสดุตกแต่งที่มองเห็นความสวยงามวัสดุก่อสร้างอื่นๆ รวมถึงอุปกรณ์ทุกชนิด ขั้นตอนที่เป็นไปตามหลักวิชาการและวิธีการก่อสร้างที่มีคุณภาพ จึงสามารถเทียบราคาได้กับการสร้างบ้านทั่วไป ที่ดูเหมือนราคาต่ำกว่า แต่ไม่คุ้มค่าเลย ในทางกลับกัน หากเป็นการก่อสร้างที่มีมาตรฐานเดียวกัน เรากล้ายืนยันว่า ราคาของเราถูกกว่าเสมอ


Customer Service: ทีมงานบริการลูกค้าที่จะคอยดูแลตั้งแต่เริ่มต้นไปจน ขณะก่อสร้าง จนแม้ท่านเข้าอยู่อาศัยแล้ว ที่จะคอยแนะนำและประสานงานในทุกๆเรื่อง การคัดเลือกวัสดุตกแต่ง  อุปกรณ์อำนวยความสะดวก และงานระบบทุกประเภท และแม้ว่าบ้านจะก่อสร้างเสร็จแล้วไปนานเพียงใด ฝ่ายบริการลูกค้าจะยังคอยดูแล และประสานงานฝ่ายซ่อมบำรุง เพื่อให้บ้านยังคงความสง่างามต่อไปนานเท่านาน

6c

Contract:  สัญญา “ซื่อตรง จริงใจ สุจริต และรับผิดชอบ” สิ่งที่แสดงถึงความตั้งใจจริง ที่ต้องการทำงานให้สำเร็จลุล่วงและรัดกุม ให้อยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ การแบ่งงวดและการจ่ายเงินที่สมเหตุสมผล ไม่สร้างเงื่อนไขผูกมัดแต่ฝ่ายเดียว และให้อำนาจแก่ลูกค้าในการตรวจสอบตามหลักวิชาการได้ทุกกรณี การแสดงความรับผิดชอบโดยมีการรับประกันผลงานเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน


Construction Management:  การบริหารงานก่อสร้าง “ผลงานการก่อสร้างด้วยคุณภาพเหนือมาตรฐาน” สำหรับทุกๆขั้นตอนของงานก่อสร้าง ต้องดีกว่า และเหนือกว่ามาตรฐานของงานก่อสร้างทั่วไป ทีมงานสถาปนิก วิศวกร และมัณฑนากร ร่วมกันทำงานตั้งแต่เริ่มต้น ออกแบบ ดูแลควบคุมงาน ทดสอบวัสดุก่อสร้างให้ได้คุณภาพมาตรฐาน การเก็บข้อมูล รายงานการทำงาน การวางแผนและแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการ ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การก่อสร้าง แต่เป็นการบริหารก่อสร้างแบบมืออาชีพ


Conglomerate: มีบริษัทในเครือที่รวมกลุ่มกัน สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในทุกรูปแบบ ทั้งยังทำงานร่วมกันแบบ Integrated Service (บูรณาการ) เพื่อให้ได้งานที่มีความสมบูรณ์แบบมากที่สุด ตั้งแต่เรื่องของการออกแบบ ก่อสร้าง และตกแต่งภายในสำหรับบ้านพักอาศัยระดับสูง และเฟอร์นิเจอร์แบรนด์ระดับท๊อปของโลก

Kaneda_000233
VISION
seperater

“ เอ็มเพอเร่อร์ จะเป็นแบรนด์ที่ทรงคุณค่า บ่งบอกถึงสถานะ รสนิยม ในการเป็นเจ้าของบ้าน และสามารถถ่ายทอดคุณค่าไปจนชั่วลูกชั่วหลาน ”

MISSION
seperater
   1. เราจะร่วมกันสร้างแบรนด์เอ็มเพอเร่อร์ให้เป็นสัญลักษณ์ของบ้านที่มีความสง่างาม และมีคุณภาพที่สุด
   2. บ้านเอ็มเพอเร่อร์จะถูกสร้างจากทีมงานของ บ. ดิ เอ็มเพอเร่อร์ เฮ้าส์ ที่มีประสบการณ์ ความชำนาญในการสร้างบ้านพักอาศัยระดับสูงและรวมกันพัฒนาอย่างเป็นระบบ (แบบบูรณาการ)
   3. บ้านเอ็มเพอเร่อร์สามารถสนองความต้องการและการอยู่อาศัยของลูกค้า เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุด
   4. เราจะสื่อสารให้ลูกค้ารับรู้ได้ถึงคุณค่าของการได้เป็นเจ้าของบ้านเอ็มเพอเร่อร์
   5. เราจะทำให้บ้านของเอ็มเพอเร่อร์เป็นตัวแทนของความภาคภูมิใจของลูกค้าเพื่อสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น
   6. ทีมงานของเอ็มเพอเร่อร์จะพัฒนาตนเองเพื่อคงความเป็นผู้นำในธุรกิจรับสร้างบ้านระดับสูง
   7. เราพร้อมที่จะปรับองค์กรให้มีความทันสมัยเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
IMG_0470
IMG_1706

ดิ เอ็มเพอเร่อร์ เฮ้าส์ เป็นบริษัทรับสร้างบ้านแห่งแรกและแห่งเดียว ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ทั้งระบบ สำหรับการสร้างบ้านพักอาศัยระดับสูง (High-Class Residence) โดยเฉพาะ ด้วยบริการแบบบูรณาการตั้งแต่ การออกแบบ ก่อสร้าง และตกแต่งภายใน (Integrated Home Design, Construction and Interior Decoration Services for High-Class Residence)

ISO 9001 NAC Logo

โดยการทำงานแบบ Integrated นั้น เป็นการทำงานร่วมกันทั้งระบบตั้งแต่เริ่มต้น ทั้งทีมสถาปนิก ออกแบบสถาปัตยกรรมภายนอก มัณฑนากรออกแบบตกแต่งภายใน วิศวกรงานก่อสร้าง งานจัดสวน และฝ่ายบริการลูกค้า โดยทีมงานทั้งหมดเป็น In-House ของบริษัทฯ ที่เชี่ยวชาญด้านบ้านพักอาศัยระดับสูง คฤหาสน์หรู และบ้านหรู โดยเฉพาะซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการได้ทุกสไตล์การออกแบบ ซึ่งทำให้ได้งานที่มีความต่อเนื่องและมีคุณภาพเหนือกว่าทั่วไป ที่ให้บริการเพียง one-stop service เท่านั้น

ORGANIZATIONAL CULTURE
seperater

“ คือ แนวทางที่ได้ยึดถือปฏิบัติกันในองค์กร ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของคนในองค์กร เพื่อนำพาองค์กรสู่ความเป็น NUMBER 1 “

N- Never stop developing – เป็นองค์กรที่ไม่หยุดพัฒนา
U – Utmost standard – องค์กรมีการทำงานและให้บริการด้วยมาตรฐานสูงสุด
M – Modernized organization – เป็นองค์กรที่มีความทันสมัยอยู่เสมอ
B – Beyond Customer’s Expectations -ให้บริการที่เหนือความคาดหวังของลูกค้า
E  -Entrepreneurial Thinking & Spirit – มีความคิดและจิตวิญญาณแบบผู้ประกอบการ
R – Responsiveness with service mind – ตอบสนองด้วยใจ รักในการบริการ
1 – 1 hearted unity – มีความสามัคคี มีหัวใจเป็นหนึ่งเดียว

2
GURANTEE SERVICE

We are proud of being the specialized construction team beyond the general construction standards; therefore, we are pleased to offer the customer a 30-year structure guarantee and 3 – year guarantee for full construction such as painting, finishing, moulding , interior design and etc.

In addition, Our “Empress Service” still serves our customers to provide services and advice even though the construction guarantee is expired under the concept of “we will serve you as long as you stay in this home”.

Empress Service

บริการ Empress Service คือบริการดูแล ซ่อมแซม หลังการส่งมอบบ้านให้กับลูกค้าของเรา เพราะเราเข้าใจดีถึงบ้านที่ผ่านการใช้งาน ที่ต้องการการดูแลรักษา ซ่อมแซมอย่าง สะดวกรวดเร็ว และ ถูกวิธีเพื่อให้ลูกค้าของเรา ได้รับบริการที่สะดวก และดียิ่งขึ้น เราจึงเปิดให้บริการ ดูแลรักษาบ้าน อย่างเต็มรูปแบบ ด้วย “Mr. M” ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ ที่มีความชำนาญ ในการวิเคราะห์ปัญหา และซ่อมแซมบ้าน อย่างถูกวิธี พร้อมบริการที่รวดเร็ว โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อเพื่อแก้ไขภายใน 48 ชั่วโมง หากลูกค้าของ ดิ เอ็มเพอเร่อร์ เฮ้าส์ มีปัญหาเกี่ยวกับบ้าน หรือต้องการการซ่อมแซม ปรับปรุงบ้าน